ترانسفر فرودگاهی

 

 

 

ترانسفر فرودگاهی:

 

 به معنای انتقال مسافر از فرودگاه به هتل و بالعکس می‌باشد.

شرکت خدمات مسافرتی هوریزون، با داشتن مجوزهای لازم، قادر به انجام ارائه این خدمات به نحو احسنت به مسافرین محترم می‌باشد. بدین‌صورت که راننده شما

را در فرودگاه مقصد ملاقات کرده و شما را درنهایت راحتی و امنیت به هتل مورد نظر انتقال می‌دهد

حائز اهمیت است مسافرین محترم در طول استفاده از ترانسفر، تحت پوشش بیمه نیز می‌باشند.